Header-Pic

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Op 21 november ondertekende Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) samen met meer dan vijftig partijen in Groningen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Doel is de bevoorrading van steden schoner en veiliger te maken door in 2025 zoveel mogelijk soorten vervoer te hebben die geen schadelijke stoffen uitstoten.

 

Ondertekenaars

Onder de partijen die de Green Deal ondertekenen zijn gemeenten, vervoerders, verladers, autofabrikanten, ondernemings-, branche- en belangenorganisaties. Ze gaan schone en zuinige voertuigen inzetten. Daarnaast kijken ze vooral naar een betere benutting en innovatie van bestaande logistieke stromen, zodat er minder kilometers in de stad gereden worden.   Experimenten De steden die de Green Deal ondertekenen geven bedrijven de ruimte nieuwe technologie en slimme logistiek in de praktijk uit te proberen. Doel is om van de experimenten op kleine schaal te leren en de successen zo snel mogelijk te delen met andere gemeenten en bedrijven.

 

Duurzame Carrosserie

Om dit allemaal mogelijk te maken is het van belang dat er bedrijven zijn die deze duurzame oplossingen kunnen aanbieden. De stichting Duurzaam Repareren heeft samen met de brancheorganisatie CarrosserieNL het keurmerk ‘Duurzaam Carrosseriebedrijf’ ontwikkeld. Dit zijn bedrijven die duurzame carrosserieën kunnen bouwen, maar zelf ook een duurzame bedrijfsvoering hebben. Bedrijven die duurzaam reparaties, onderhoud en schadeherstel bieden dragen het keurmerk ‘Duurzaam Repareren’. Er zijn inmiddels al bijna 2.000 bedrijven door de stichting gecertificeerd.

 

Bron: Stichting Duurzaam Repareren