Header-Pic

Ministerie I&M presenteert eerste logistiekmonitor

Op 1 juli 2015 heeft minister Schultz van Haegen de eerste Monitor Logistiek en Goederenvervoer aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister heeft de monitor laten opstellen om een cijfermatig overzicht te verkrijgen van de stand van zaken van logistiek in Nederland en de internationale positie van Nederland in de logistiek.

 

De monitor is hier digitaal in te zien, alsook in samenvatting.

 

De monitor bevestigt het beeld dat goederenvervoer en logistiek essentiële activiteiten voor Nederland zijn. De logistieke functies zijn te vinden bij een breed scala aan bedrijven. Deze leveren een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie. Totaal bedroeg de toegevoegde waarde van de logistieke functie in Nederland in 2012 53 miljard euro. Deze toegevoegde waarde is tussen 2010 en 2012 met 5 procent gegroeid. In Europa bezet Nederland daarmee de vijfde plaats als het gaat om het aandeel in de totale logistieke omzet (47,6 miljard euro op een totaal van 930 miljard).

 

De logistieke functie in Nederland was in 2012 goed voor 646.000 arbeidsplaatsen, ofwel 9 procent van de totale werkgelegenheid. In totaal wordt in Nederland jaarlijks 1,7 miljard ton goederen verwerkt. Jaarlijks vestigen zestig tot tachtig buitenlandse bedrijven met hun distributie zich in Nederland. In 2012 was er zodoende ruim 23 miljoen vierkante meter aan distributiecentra in Nederland.

 

De groei van goederenvervoer en logistiek zal naar verwachting alleen maar toenemen, mede als gevolg van de aantrekkende economie. Om deze groei niet louter af te wentelen op het mobiliteitssysteem en de beperkt beschikbare ruimte wil het ministerie ook een efficiëntere logistiek bevorderen: meer bundeling van goederenstromen, hogere beladingsgraad van vrachtwagens, treinen en schepen, en het beter benutten van al deze vervoersopties.

 

monitor logistiek