Header-Pic

Cao voor het carrosseriebedrijf algemeen verbindend verklaard


Alle vijf arbeidsvoorwaarden cao’s in de metaal en techniek, waaronder de cao voor het carrosseriebedrijf, zijn algemeen verbindend verklaard per 29 januari 2016.

Dat laat de Stichting Vakraad Metaal en Techniek weten. Dit betekent dat alle werkgevers en werknemers in de metaal en techniek, en dus ook in de carrosseriebranche, de afspraken die in de nieuwe cao zijn gemaakt, moeten naleven. De nieuwe cao voor het carrosseriebedrijf is geldig van 1 maart 2015 tot 1 mei 2017.

Seniorendagen
Een belangrijk winstpunt voor de werkgevers is de beperking van het aantal seniorendagen. De ingangsdatum van de eerste seniorendag wordt 53 jaar vanaf 1 januari 2017, dit is nu nog 50 jaar. Werknemers gaan tot een leeftijd van 60 jaar minder seniorendagen opbouwen. Tevens vervalt de opbouw van extra seniorendagen als een oudere werknemer langer dan 1 jaar ziek is én kan de werkgever de seniorendagen in bepaalde gevallen verplicht inroosteren.

Jongeren
Werkgevers willen jongeren interesseren voor een carrière in de Metaal en Techniek door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden. Daarom worden de jeugdlonen per september 2016 verhoogd. Werknemers onder de 50 jaar krijgen er vanaf 2017 een vakantiedag bij. Dit betekent dat de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen oudere en jongere werknemers kleiner worden.

Duurzame inzetbaarheid
Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van werknemers, scholing en een onderzoek naar een vernieuwing van de cao.   De nieuwe cao Metaal en Techniek is tot stand gekomen na lang onderhandelen. De eerste cao-ronde vond plaats in januari van dit jaar.

De tekst van de cao vindt u hier.