Header-Pic

Nieuw bestuur van nieuwe sectie RAI CarrosserieNL stelt zich voor


Na ruim een jaar van intensieve voorbereidingen en gesprekken is de fusie van CarrosserieNL en RAI Vereniging afdeling Speciale Voertuigen op een oor na gevild.

Afgelopen woensdag stelden zich dan ook trots de nieuwe bestuurders van de nieuwe sectie RAI CarrosserieNL voor aan de ruim 70 leden bij de gezamenlijke ledenvergadering van de huidige verenigingen CarrosserieNL en RAI Vereniging Speciale Voertuigen.

Maar niet zonder eerst een woord van dank aan de huidige voorzitters Gaston van Kleef en Ron Snoeks. Deze keken beide met veel plezier terug op hun tijd als voorzitter, maar gaven beide ook met evenveel plezier de symbolische voorzittershamer door aan de nieuwe voorzitter Pieter-Bas Broshuis (Broshuis International BV, zie onderstaande foto). Ron Snoeks is benoemd als lid van het hoofdbestuur van RAI Vereniging.

Broshuis: “Samenwerking van deze beide verenigingen was voor mij feitelijk een no-brainer, want samen staan we met een ruim 300 ondernemers tellende achterban sterk en kunnen we ook een bijzonder brede dienstverlening aanbieden. En met een financieel gezonde basis zijn we ook klaar voor de toekomst.”

Het sectiebestuur bestaat verder uit Jan Verweij (T-Comm) als vice-voorzitter en penningmeester en Steven Heersma (Veth Automotive) en Roel Hertoghs (Hertoghs Carrosserieën) als bestuurslid.

De sectie krijgt door zijn omvang ook meteen een bijzondere positie binnen RAI Vereniging: als grootste sectie kan ze haar stempel stevig drukken op de toekomstige koers van de vereniging. De medewerkers van RAI CarrosserieNL en de vereniging gaan de uitdaging graag aan om de beide clubs tot één sterk geheel te smeden. De komende weken en maanden zullen we u in de nieuwsbrief en op andere manieren meenemen in het integratie-proces!
 
Broshuis