Header-Pic

Tweede dag cao-onderhandelingen in het teken van generatiepact

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op 15 maart jongstleden over de Cao’s Metaal & Techniek, waaronder de cao voor het Carrosseriebedrijf, hun standpunten besproken.

De vakbonden hebben een enquête gepresenteerd over een generatiepact, waarbij ouderen minder gaan werken en jongeren in de plaats kunnen komen.

Vakbonden deden een oproep aan werkgevers om dit idee van een generatiepact nader te verkennen. Werkgevers hebben voorgesteld om de seniorenstaffel per 1 januari 2018 met een jaar op te schuiven, zodat de staffel begint op 54 jaar en eindigt op 66 jaar.

Verder stelden de werkgevers voor om bij werknemers ouder dan 55 jaar die in een lagere functie gaan werken, het loon aan te passen.

Daarnaast willen werkgevers het mogelijk maken, dat werknemers tot vijf jaar voor de AOW datum in ploegendienst kunnen blijven werken. Vakbonden reageerden sceptisch.

Partijen hebben afgesproken het idee van een generatiepact in een breder verband nader te bezien.

De onderhandelingen worden voortgezet op 29 maart a.s.