Header-Pic

Verbod oplooprem ook bij eerdere toelating in andere lidstaat

In maart van dit jaar hebben wij uitvoerig bericht over het besluit van de Europese Commissie om geen Europese typegoedkeuring meer te verlenen voor autonome aanhangwagens met oploopremmen. Nederland heeft deze eis overgenomen in de Regeling Voertuigen voor individuele goedkeuringen en voor nationale kleine seriegoedkeuringen.

Vanuit Duitsland zijn er signalen dat zij ná 1 november 2014 via een individuele toelating de oplooprem bij autonome aanhangwagens toch toelaten. Dan zou het aannemelijk zijn dat wanneer de autonome aanhangwagen met oplooprem na 1 november 2014 in Duitsland wordt toegelaten, deze daarna omgezet kan worden op Nederlands kenteken. Immers, eenmaal toegelaten in een lidstaat, dan kan de andere lidstaat het voertuig niet weigeren.

Wij hebben deze vraag gesteld aan de RDW, hieronder het formele antwoord:

De RDW gaat autonome aanhangwagens met oplooprem en DET (Datum Eerste Toelating) ná 1 november 2014 die in een andere lidstaat individueel zijn toegelaten weigeren voor toelating in Nederland. Het is onjuist om te stellen dat een eerdere toelating in een lidstaat automatisch recht geeft op toelating in Nederland. Op grond van de interpretatieve mededeling van de Europese Commissie SEC (2007) 169 van 14 februari 2007 heeft een lidstaat het recht om de herregistratie te weigeren.
Een dergelijk voertuig wordt dus alleen toegelaten als wordt aangetoond dat het een Europese typegoedkeuring heeft en in de andere lidstaat op grond van de restantvoorraadregeling is toegelaten.