Header-Pic

RDW gaat controleren op aslastverdeling en maximale massa’s

MAN TGS 150x100pxVanaf 1 juli 2014 geldt ook voor de individuele goedkeuring en nationale kleine seriegoedkeuring de eis omtrent maximaal voertuiggewicht, aslasten, massaverdeling en een berekeningsprocedure op basis van de verordening EU Nr. 1230/2012.

 

 

RDW dient hier bij de toelating op te controleren. Sinds die datum zijn er o.a. vanuit de branche, waaronder CarrosserieNL diverse vragen bij de RDW binnen gekomen over de wijze waarop de RDW vaststelt dat bij een individuele keuring het voertuig aan die eis voldoet.

 

De gedachte vanuit de RDW was aanvankelijk dat met ingang van 1 juli 2014 de methodiek, die bij de typegoedkeuringen al jaren wordt gehanteerd, eenvoudig te gebruiken zou zijn bij individuele keuringen. Helaas bleek dat niet het geval. Een punt van aandacht bij basisvoertuigen (met ETG) die worden voorzien van een opbouw is de massaverdeling van het voltooide voertuig; gebleken is dat niet alle constructeurs hier voldoende rekening mee houden. Dit is dan ook de reden dat de RDW met ingang van 1 januari 2015 een nieuwe wijze van controle introduceert, waarmee de RDW kan waarborgen dat ook bij een individuele goedkeuring het voertuig voldoet aan de gestelde eis.  

 

Concreet houdt dit het volgende in:

• vanaf 1 januari 2015 wordt de massaverdeling gecontroleerd door middel van een controleberekening door de RDW, waarbij pas vanaf 1 maart 2015 daadwerkelijk wordt afgekeurd op een fout resultaat. Wij adviseren u om bij de keuring een berekening (b.v. TrailerWIN)op basis van verordening (EU) Nr.1230/2012 te overleggen (is overigens niet verplicht).

• er wordt gerekend met de technische aslast en niet met de wettelijke

• indien bij de keuring geen berekening wordt overlegd, gaat de RDW bij de controleberekening in eerste instantie uit van gelijkmatig verdeelde belading.

• de controleberekening van de RDW wordt extern niet verstrekt aangezien het een controlemethodiek is en dit dus niet kan dienen om een voertuig te ontwikkelen en te fabriceren. Voor dat doel zijn op de markt diverse rekenmodules beschikbaar. RDW heeft ons gegarandeerd dat de controleberekening van de RDW nooit strenger kan zijn dan de in de handel verkrijgbare rekenmodules.

• voor voertuigen met een typegoedkeuring op basis van richtlijn 97/27/EG gelden de oude eisen, bij deze voertuigen is deze controle niet van toepassing.

 

CarrosserieNL voorziet nogal wat problemen wanneer na 1 maart 2015 uit de controleberekening van de RDW blijkt dat de maximum technische aslast wordt bereikt nog voordat het voertuig aan het technische maximum massa (TMM) zit. In dit geval kan het voertuig niet worden goedgekeurd en zijn er 2 opties: óf het voertuig aanpassen óf verlaging van de TMM, waarbij ook het typeplaatje moet worden aangepast.

 

Wij adviseren u om vooraf met de klant en leverancier van het voertuig duidelijke afspraken te maken over hoe de opbouw wordt gerealiseerd voor een juiste massaverdeling van het complete voertuig. Het beste is om hierbij gebruik te maken van een rekenprogramma.

 

Daarnaast is het advies om voor de opbouw het eigen gewicht / aslasten van het kale chassis te laten wegen omdat vanuit de praktijk blijkt dat de theoretische gewichten afwijken van de werkelijkheid.

 

Eind januari zal er een evaluatie plaatsvinden met de RDW en betrokken organisaties over de eerste bevindingen van deze controleberekeningen vanuit de keuringsstations.

 

Indien u specifieke vragen heeft over dit onderwerp, verzoeken wij u om deze per mail aan ons te sturen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen deze vragen aan de RDW voorleggen. De komende weken houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Agenda

Solutrans

21-11-2017 t/m 25-11-2017Lyon

Elmia Lastbil

22-08-2018 t/m 25-08-2018Jonkoping Zweden