Header-Pic

Omruilen STEK-diploma verruimd naar 1 december 2015

Monteurs die nog beschikken over (oude) STEK-diploma’s krijgen tot 1 december 2015 de tijd om hun diploma om te ruilen voor een f-gassendiploma. De f-gassendiploma’s zijn gelijkgesteld aan het Certificaat f-gassen. Monteurs die werkzaamheden verrichten aan koelinstallaties waarbij F-gassen of gereguleerde stoffen vrij kunnen komen, hebben daarvoor al sinds 1 januari 2010 een F-gassendiploma nodig. Tot die tijd was het STEK-diploma verplicht. Om iedereen de kans te geven om het juiste diploma in bezit te krijgen, is in 2010 afgesproken dat medewerkers hun oude STEK-diploma kunnen omruilen. Oorspronkelijk eindigde de omruiltermijn op 1 september 2015. Deze termijn is verlengd tot 1 december 2015.

 

Naar verwachting treedt de nieuwe regelgeving voor f-gassen per 1 december 2015 in werking. Certificering op grond van de BRL100 (Certificaat f-gassen voor ondernemingen) en BRL200 (Certificaat f-gassen voor personen) wordt dan ook mogelijk. De regelgeving wordt gepubliceerd in het Staatsblad en de Staatscourant.


De BRL100 is uitsluitend van toepassing op ondernemingen die werkzaamheden voor derden uitvoeren en geldt niet voor ondernemingen waar onderhoud van koelinstallaties in eigen beheer plaatsvindt.


Klik hier voor informatie over het omruilen.

Op deze webpagina staat nog dat omruilen mogelijk is tot 1 september. Dat moet dus zijn tot 1 december. Voor het omruilen moet een formulier worden ingevuld en bij het formulier moet een aantal documenten worden gevoegd. Welke dat zijn staat vermeld op het formulier. Klik hier voor het formulier.

 

Bron: TLN