Header-Pic

Groen licht voor verhogen extrapolatiedruk aanhangwagens en opleggers

De extrapolatiedruk wordt bij deze voertuigen verhoogd van 6,5 naar 7 bar. Bij het bepalen van de remvertraging speelt de waarde voor de extrapolatiedruk die in de rollenremtestbank moet worden ingevoerd een belangrijke rol.

 

Op verzoek van de TRTA, TLN en CarrosserieNL heeft de RDW een verzoek tot wijziging ingediend bij het Ministerie I&M voor het verhogen van de extrapolatiedruk bij aanhangwagens. Het verzoek betreft aanhangwagens/opleggers die in gebruik genomen zijn ná 31 december 2011. De extrapolatiedruk wordt bij deze voertuigen verhoogd van 6,5 naar 7 bar.

Bij het bepalen van de remvertraging speelt de waarde voor de extrapolatiedruk die in de rollenremtestbank moet worden ingevoerd een belangrijke rol.

Hoe hoger de waarde, hoe hoger de vastgestelde remvertraging. Door de extrapolatiedruk te verhogen van 6,5 naar 7 bar kan, zonder dat de verkeersveiligheid in het geding is, worden voorkomen dat deze voertuigen bij de APK massaal worden afgekeurd wegens het niet behalen van de vereiste remvertraging.

Het voorstel tot wijziging van de Regeling Voertuigen luidt als volgt: Artikel 65, tweede lid, van de aanvullende permanenten eisen komt als volgt te luiden: 2. De extrapolatiedruk van aanhangwagens die in gebruik zijn genomen voor 1 januari 2012 wordt gesteld op 6,5 bar. De extrapolatiedruk van aanhangwagens die in gebruik zijn genomen na 31 december 2011 wordt gesteld op 7,0 bar. Indien het een aanhangwagen betreft met een éénleidingremsysteem wordt de extrapolatiedruk gesteld op 4,5 bar.

Ruim 1,5 jaar hebben TRTA, CarrosserieNL en TLN gepleit voor deze verhoging. Ook de RDW kon zich hier in vinden nadat vorig jaar een aantal voertuigen zijn getest. Dat er nu pas een besluit is genomen, komt door bedenkingen die de RAI Vereniging bleef houden over het voorstel. Inmiddels hebben zij na intern beraad nu kenbaar gemaakt niet langer bezwaren te zien ten aanzien van het verhogen van de extrapolatiedruk.

Ondanks dat de deadline voor wetswijzigingen 2014 al verstreken is, heeft de RDW alsnog een verzoek tot wijziging ingediend bij het Ministerie I&M.

 

Wat vooraf ging

Vanaf 1 januari 2012 zijn de eisen voor de minimum vereiste remvertraging voor nieuwe voertuigen gelijk getrokken aan de eisen die gelden bij de toelating van het voertuig.

De nieuwe eisen zullen bij personen- en bedrijfswagens weinig problemen opleveren, doordat de maximale remvertraging van deze voertuigen veel hoger is dan de verplichte waarde waar ze bij de typegoedkeuring, en dus straks bij de APK, aan moeten voldoen. Voor aanhangwagens en opleggers ligt dat heel anders. Daar zit weinig rek tussen de remvertraging die ze af fabriek halen en de waarde waar ze bij toelating aan moeten voldoen.
In de praktijk blijkt dat de remvertraging van opleggers na een of twee jaar beduidend lager is dan bij toelating het geval was. Dat zie je bij de APK. Veel voertuigen hebben al grote moeite om aan de oude eis van 4 m/s² te voldoen. Dezelfde voertuigen die vanaf 1 januari 2012 nieuw op de weg zijn, moeten aan een remvertragingseis van 4,5 m/s² voldoen. Dat gaat voor veel problemen zorgen.

TRTA, CarrosserieNL en TLN verwachten dan ook grote problemen wanneer voertuigen met een datum eerste toelating (DET) vanaf 1-1-2012 een jaar later voor het eerst bij de APK aan de nieuwe remvertragingseisen moeten voldoen, of eerder wanneer deze voertuigen tijdens een inspectie langs de weg worden aangehouden. Zij hebben begin 2012 een verzoek ingediend bij het SO-APK om de extrapolatiedruk te verhogen naar 7 bar. In enkele andere landen wordt al langer met hogere extrapolatiedrukken gewerkt. In de testen die met TRTA en RDW zijn uitgevoerd is aangetoond dat er geen technische belemmeringen zijn tegen verhogen en dat deze druk aansluit bij de praktijk. Met als uiteindelijke resultaat dat dit nu gehonoreerd wordt.

 

remsysteem